Piły taśmowe

strona w budowie

 

Kalkulator parametrów cięcia

Jest to uproszczony kalkulator  parametrów cięcia dla pełnych materiałów. Ten program  ma na celu  pomóc w doborze najlepszych parametrów cięcia. Program jest ciągle udoskonalany, dlatego też powinien być traktowany jako ogólna wytyczna. Nie  daje pełniej gwarancji właściwego cięcia oraz nie zawsze zapewnia oczekiwaną żywotność narzędzia.

  • Podane wartości są wartościami nominalnymi. Zmienne mające wpływ na proces cięcia takie jak typ przecinarki, jej stan techniczny czy geometria zębów ( przy szerszych brzeszczotach ) nie zawsze pozwalają na zwiększenie posuwu i nie zapewnią oczekiwanej żywotności taśmy. Zły stan techniczny przecinarki lub jej konstrukcja niedopasowana do aplikacji , mogą mieć negatywny wpływ na efektywność procesu cięcia .
  • Parametry cięcia należy traktować jako wartości referencyjne , a nie jako wartości gwarantujące właściwe cięcie
  • Jako wyznacznik wzięto pełny materiał . W przypadku rur lub profili , należ wziąć pod uwagę grubość pojedynczej ścianki oraz sumaryczną grubość sianek , do siebie przylegających podczas kalkulowania danych wejściowych ciętego przekroju .
  • Przy ustalaniu parametrów cięcia należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli brzeszczoty piszczą podczas pracy lub tną krzywo, należy dopasować prędkość i posuw tak aby wyeliminować istniejący problem.
  • Wartości z tabeli należy traktować jako wartości referencyjne . Gratulacje, jeśli uda się Państwu uzyskać zalecane parametry . Jeśli jednak nie jesteście Państwo w stanie ich osiągnąć, nie należy od razu winić producenta przecinarki lub dostawcy brzeszczotów. W takim przypadku należy przyjrzeć się dokładnie wszystkim zmiennym występującym podczas danego procesu cięcia. Krótka żywotność narzędzia lub niezadowalająca wydajność, spowodowana jest najczęściej złym doborem

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Promocje

Zobacz wszystkie promocje